Werkwijze

werkwijze

Ontdekken wie je bent, wat je kwaliteiten zijn, op welke wijze de wereld zich verhoudt tot jou en hoe je vorm kunt geven aan het leven zelf. Gaan zien op welke wijze je verbonden bent met anderen en hoe je dit meer kan gaan verdiepen. Kennis maken met de persoonlijkheid, de denker, het ware zelf en je bewust worden van het gereedschap dat je tot je beschikking hebt.

Hoe kun je dit voor jezelf ontdekken?

Dat kan op verschillende manieren:

  • Je kunt een lezing bijwonen, inzichten opdoen en je eigen vragen en gedachten hierover tijdens het interactieve gedeelte van de lezing naar voren brengen.
  • Je kunt verdere verdieping krijgen door deelname aan onze thema-avonden. Tijdens de thema-avonden is er korte uitleg over het thema en vervolgens wordt dit thema verbonden aan ervaringen uit eigen leven, werk, maatschappij en relaties. Hierdoor kun je de informatie plaatsen binnen je eigen leven.
  • Je kiest voor individuele sessies en begeleiding. Werkwijze in onderling overleg.
  • Je neemt deel aan werkgroep en gaat gestructureerd, in kleine groep van max. 8 personen, aan het werk met de verkregen inzichten.

Werkwijze werkgroep bijeenkomsten:

Het werkveld is je eigen leven, werk, maatschappij en relaties. Wat ben je tegen gekomen de afgelopen tijd, waar zit je eigen weerstand en op welke wijze werd het je duidelijk dat er nog steeds aan je getrokken wordt door de uiterlijke wereld.

De werkgroep bespreekt onder leiding van een van de coaches de geschetste situaties en samen wordt gekeken welke lessen hieruit te halen zijn en hoe je jezelf nog beter kan terugzien in het dagelijkse leven.

Werkgroep leden gaan daadwerkelijk aan de slag en zien de eigen wereld als het werkterrein waarin alles toegepast kan worden, waarbij men zich vooral bewust gaat worden van wie men nu echt is. Wanneer spreekt de persoonlijkheid, wanneer heeft deze aandacht nodig of wenst zich iets van de wereld. Wanneer is de denker aan het woord, spelen er gedachten door het hoofd of wordt er geoordeeld.

Eigen inzet hierin is van essentieel belang omdat dit de enige manier waarop je daadwerkelijk bewust kunt worden van jezelf. Door de waarnemer te worden in je leven ga je jezelf niet meer als vanzelfsprekend beschouwen maar ga je leren inzien dat er verschillende factoren zijn die je handelingen, emoties en gedrag bepalen. Door hier bewustzijn op te krijgen ga je de regie in eigen hand krijgen en wordt je de schepper van je eigen leven.

Werkwijze werkgroep bijeenkomsten werkt alleen als er sprake is van structurele deelname, voldoende motivatie en eigen inzet/zelfwerkzaamheid.

Heb je interesse of wens je meer informatie?  Neem dan contact op met ons op.