links

Onderstaande websites staan in verband met elkaar, vullen elkaar en overlappen elkaar maar wel steeds vanuit een andere invalshoek.

Groepsziel.nl
Deze site belicht de bewustwording van het individu richting Groepswerk. Door de persoonlijkheid los te laten wordt inzicht verkregen in handelen en reageren, uitzoomen vanuit het zelf geeft inzicht in wie men nu werkelijk is en geeft de mogelijkheid tot groei naar de Groepsziel.

Cosmogenesis.nl
Deze site richt zich op groepen en de mensen die een groep willen vormen om zo vorm te geven aan de Groepsziel. Het laat zien op welke wijze de groepen kunnen ontstaan en wat men tegen kan komen in groei en ontwikkeling naar de Groepsziel.

Diamantziel.nl
Deze site laat zien dat groei en ontwikkeling bestaat uit zeven stappen die door de diverse stromingen worden uitgelicht. Door de stappen in praktijk te brengen zet de mens zich in beweging naar Zielsbewustzijn.

Spiritueel mentor.nl
Deze site gaat over de persoonlijke begeleiding bij bewustzijnsgroei. Hoe vorm gegeven kan worden aan de thema’s die centraal staan in het leven en die maken dat de mens zich niet begrepen voelt door zijn omgeving.

Neem gerust contact op als je vragen hebt of wilt uitwisselen, ik sta je graag te woord.
In liefde,

René