Cosmogenesis stimuleert het vormgeven van zelfrealisatie en de groepsziel, dit door middel van esoterische werkgroepen in heel Nederland die op regelmatige basis bij elkaar komen.

Doel is het creëren van groepen door middel van bijeenkomsten, studies, lezingen en verdiepingen, die zich richten op de groepsziel zodat zelfrealisatie en de eigen werkzaamheid hierin zal worden aangewakkerd.

Een esoterische werkgroep is geen studiegroep die op mentale basis huiswerk verricht en inzichten wil verkrijgen maar is een groep die door weerspiegeling van zichzelf in de ander het leven gaat begrijpen op dieper niveau en zich door de groep gestimuleerd voelt om dit op alle lagen vorm te geven, in werk en relatie, in hoofd en hart, in liefde en boosheid.

Door afstemming met elkaar ontstaat de groepsziel, een krachtig eenheidsveld dat verbindt, kracht geeft en stimuleert, activeert en motiveert maar ook zorgt voor een diepere verbinding met de anderen zodat emoties, stemmingen en inzichten zichtbaar worden zonder hierover te willen oordelen.

   groepsziel in wording, de afzonderlijke bollen (leden) vormen samen een grote bol (groepsziel)

Esoterische werkgroepen worden gevormd op basis van interesse, wederzijds begrip, gelijkheid en bereidheid tot zelfonderzoek en reflectie, Cosmogenesis stelt zelf geen groepen samen maar geeft gehoor aan uitnodigingen die uitgaan van vriendengroepen, spirituele verenigingen of clubs met soortgelijke interesses die bereid zijn te luisteren naar zichzelf en anderen en die zich kunnen vinden in bovenstaand schrijven.

Ben jij of zijn jullie zo ver voor groei op het pad van de groepsziel en zelfrealisatie en wil je een groepsavond organiseren neem dan contact op,

In liefde,
René

 

 

groepsziel 1

groepsziel 2

groepsziel 3

groepsziel 4